Nedeľa, 17.novembra 2019

Podmienky pre realizáciu ZOT

Poskytovanie podmienok pre realizáciu zahranično-obchodných transakcií – vyhľadanie opatrení z TARICu a licenčných opatrení CEP

Opatrenia pre vybranú nomenklatúru
 * Nesprávne zadaný dátum
 * Výber nomenklatúry z číselníka Nepodarilo sa nájsť príslušnú nomenklatúru