pondelok 18. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  ÚŠKVBL
 

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Názov agendy podľa CEP

Agenda 20 - Veterinárne lieky a veterinárne zdravotnícke pomôcky

Opis agendy

V oblasti povinností zahraničného obchodu sú v danej agende zahrnuté povolenia na veľkodistribúciu liekov, zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov, zrušenie povolenia na veľkodistribúciu liekov, oznámenie zoznamu dovezených veterinárnych liekov, žiadosť o dovoz neregistrovaného lieku, žiadosť o súbežný dovoz lieku.

Zapracované procesy z agendy

 • · Povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • · Konanie o zmenách povolenia
 • · Žiadosť o zrušenie povolenia
 • · Oznamovacia povinnosť
 • · Dovoz neregistrovaného lieku
 • · Súbežný dovoz

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • · Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • · Žiadosť o zrušenie povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • · Oznámenie zoznamu dovezených veterinárnych liekov
 • · Žiadosť o dovoz neregistrovaného lieku
 • · Žiadosť o súbežný dovoz lieku

Formuláre

 • · Žiadosť o povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • · Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie
 • · Rozhodnutie
 • · Žiadosť
 • · Oznámenie