nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Ministerstvo životného prostredia SR
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Názov agendy podľa CEP

Agenda 19 - CITES

Opis agendy

Agenda CITES pokrýva vydávanie povolení na dovoz, vývoz a potvrdení na opätovný vývoz.

Zapracované procesy z agendy

  • · Vydávanie povolení na dovoz
  • · Vydávanie povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

  • · Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz – CITES
  • · Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz / opätovný vývoz - CITES

Formuláre

  • · Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz / dovoz – CITES
  • · Oznámenie