nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Ministerstvo hospodárstva SR
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Názov agendy podľa CEP

Agenda 01 - Vojenský materiál

Opis agendy

Agenda poskytuje nasledujúce služby: Žiadosť o zapísanie zmeny údajov pre vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, Oznámenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze, Žiadosť o registráciu zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, Žiadosť o zmenu registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, Žiadosť o povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.

Zapracované procesy z agendy

 • · Zmena údajov na povolení
 • · Neuskutočnenie vývozu
 • · Hlásenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • · Neuskutočnenie vývozu po dovoze (reexport)
 • · Registrácia zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • · Zmena registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • · Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o zapísanie zmeny podmienok pre vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
 • · Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
 • · Oznámenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • · Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze
 • · Žiadosť o registráciu zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • · Žiadosť o zmenu registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • · Žiadosť o povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

Formuláre

 • · Žiadosť MH
 • · Oznámenie MH
 • · Vyjadrenie MH
 • · Rozhodnutie (všeobecné)
 • · Žiadosť (všeobecná)

Názov agendy podľa CEP

Agenda 3 - Tovar a technológie dvojakého použitia 

Opis agendy

Agenda poskytuje možnosť podať Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze.

Zapracované procesy z agendy

 • · Neuskutočnenie vývozu
 • · Vydanie duplikátu licencie

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
 • · Žiadosť o vydanie duplikátu licencie

Formuláre

 • · Oznámenie MH
 • · Žiadosť MH
 • · Rozhodnutie (všeobecné)

Názov agendy podľa CEP

Agenda 8 - Zbrane, strelivo alebo výbušniny

Opis agendy

Agenda poskytuje možnosť podať Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Žiadosť o zmenu údajov / platnosti licencie na dovoz, vývoz alebo transfer určených výrobkov, Žiadosť o vydanie duplikátu licencie.

Zapracované procesy z agendy

 • · Neuskutočnenie vývozu
 • · Zmena údajov / platnosti licencie
 • · Vydanie duplikátu licencie

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
 • · Žiadosť o zmenu údajov / platnosti licencie na dovoz, vývoz alebo transfer určených výrobkov
 • · Žiadosť o vydanie duplikátu licencie

Formuláre

 • · Oznámenie MH
 • · Žiadosť MH
 • · Rozhodnutie (všeobecné)