pondelok 18. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Ministerstvo kultúry SR
 

Ministerstvo kultúry SR

Názov agendy podľa CEP

Agenda 29 - Kultúrne dedičstvo

Opis agendy

Agenda 29 sa zaoberá vývozom predmetov kultúrneho dedičstva. Zahrnutý je vývoz národných kultúrnych pamiatok (ďalej len kultúrnych pamiatok), predmetov kultúrnej hodnoty, zbierkových predmetov a historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a to do EÚ ako aj mimo EÚ.

Zapracované procesy z agendy

 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky - v EÚ

 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky - mimo EÚ

 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - v EÚ

 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - mimo EÚ

 • Oznámenie o súhlase zriaďovateľa na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Oznámenie o zmene súhlasu zriaďovateľa na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Vydávanie súhlasu na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - mimo EÚ

 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - v EÚ

 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - mimo EÚ

 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetov kultúrnej hodnoty - v EÚ

 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - mimo EÚ

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: áno, rozhodnutie v procese povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky – v EÚ

Elektronické podania

 • Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do krajiny EÚ

 • Oznámenie o návrate vyvezenej národnej kultúrnej pamiatky na územie SR

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty do krajiny EÚ

 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetov kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ

 • Žiadosť o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Žiadosť o vydanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky mimo EÚ

 • Oznámenie o návrate národnej kultúrnej pamiatky (mimo EÚ)

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov mimo EÚ

 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov mimo EÚ

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty mimo EÚ

 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty mimo EÚ

 • Oznámenie o návrate zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov (mimo EÚ)

 • Oznámenie o návrate predmetov kultúrnej hodnoty (mimo EÚ)

Formuláre

 • Žiadosť o povolenie vývozu – tlačivo platné pre vývoz do krajiny EÚ

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov

 • Stanovisko MK SR k trvalému vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov

 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ

 • Povolenie na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ

 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ

 • Potvrdenie MK SR o prijatí oznámenia o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ

 • Žiadosť o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Súhlas so zmenou podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ

 • Rozhodnutie o povolení dočasného vývozu národnej kultúrnej pamiatky do krajiny EÚ

 • Štandardné vývozné povolenie - List 1: žiadosť

 • Štandardné vývozné povolenie - List 2: list držiteľa

 • Štandardné vývozné povolenie - List 3: list na vrátenie

 • Rozhodnutie

 • Rozhodnutie - parametre licencie

 • Oznámenie

 • Žiadosť

 • Vyjadrenie – stanovisko