nedeľa 17. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Ministerstvo zdravotníctva SR
 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Názov agendy podľa CEP

Agenda 25 - Omamné a psychotropné látky

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a tiež o zmenu alebo zrušenie daného povolenia, o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky, o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky, o vydanie povolenia na tranzit omamných a psychotropných látok

Zapracované procesy z agendy

 • · Vydanie povolenia na zaobchádzanie s OPL
 • · Zmena povolenia na zaobchádzanie s OPL
 • · Zrušenie povolenia
 • · Vydanie vývozného povolenia
 • · Vydanie dovozného povolenia
 • · Vydanie povolenia na tranzit

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • · Žiadosť o zmenu povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • · Žiadosť o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • · Žiadosť o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • · Žiadosť o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • · Žiadosť o vydanie povolenia na tranzit omamných a psychotropných látok

Formuláre

 • · Žiadosť o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • · Žiadosť o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • · Oznámenie
 • · Rozhodnutie
 • · Žiadosť
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 27 - Lieky

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o povolenie zaobchádzať s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami, o zmenu v povolení na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami, o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Zapracované procesy z agendy

 • · Vydávanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami
 • · Zmeny údajov uvedených v povolení
 • · Zrušenie povolenia

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o povolenie zaobchádzať s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • · Žiadosť o zmenu v povolení na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • · Žiadosť o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi

Formuláre

 • · Žiadosť
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie
 • · Oznámenie
 • · Výzva
 • · Rozhodnutie