sobota 21. septembra 2019
English
       
       
Obchodníci  >  Hodnotenie spokojnosti používateľov
 

Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom Centrálny elektronický priečinok

Služba poskytuje možnosť pre podanie hodnotenia spokojnosti obchodníka s elektronickými službami IS CEP.

Podmienkou pre podávanie hodnotenia spokojnosti je registrácia v CEP.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba postupovať podľa informácií k registrácii [nové okno].

V prípade, že už ste zaregistrovaný, pokračujte na stránku prieskumu [nové okno].


Aktualizované: 23.03.2018

Vytvorené: 23.03.2018