pondelok 18. novembra 2019
English
       
       
Ako používať CEP?  >  Podklady pre dodávateľov colných systémov
 

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov

OBCHODNÍCI

Používatelia elektronických služieb majú k dispozícii integračný manuál opisujúci dostupné služby a ich kontext alebo Cep.Ekr.Interface ako pomôcku pri realizácii integrácie deklarantských softvérov s IS CEP.

Integračný mauál je dostupný vo formáte pdf [.pdf; 4,80 MB; nové okno] a vo formáte docx [.pdf; 1,60 MB; nové okno].

Cep.Ekr.Interface [.zip; 25,30 MB; nové okno] je aktuálne dostupný vo verzii 1.0.12.6. Po nainštalovaní je k dispozícii aj klientska aplikácia Cep.Ekr.App. Balík okrem samotného inštalátora a konfiguračných súborov pre jednotlivé prostredia obsahuje používateľskú príručku pre Cep.Ekr.App, popis rozhrania služieb pre Cep.Ekr.Inteface.dll a záznamy o zmenách medzi jednotlivými verziami.

Materiály z workshopov

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 13.3.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP a odpovede na otázky od dodávateľov informačných systémov určených pre deklarantov. Prezentácia [.pdf, 220 kB] a súbor s otázkami a odpoveďami [.pdf, 223 kB] sú k dispozícii na stiahnutie.

Na workshope o podávaní colných vyhlásení v tranzite a exporte cez CEP, ktorý sa konal 8.6.2015, boli prezentované ďalšie informácie k integrácii s IS CEP. Prezentácia [.pdf, 325 kB] je k dispozícii na stiahnutie.

ÚRADNÍCI

Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov sú publikované formou balíka zip. 

Balík obsahuje dokument "Integračný manuál" opisujúci dostupné služby a ich kontext. Dokument je vo formáte pdf (na čítanie a tlač) a vo formáte docx (v dokumente sú priamo vložené odkazované xsd a xml). Balík ďalej obsahuje adresáre s wsdl, xsd a príkladmi xml.

Balík na stiahnutie [.zip, 5 MB]