piatok 22. novembra 2019
English
       
       
Aktuality
 

Novinky a aktuality

11. septembra 2015

Z dôvodu zmien liniek elektronických služieb v testovacom prostredí boli aktualizované integračné manuály.

Balíky na stiahnutie pre dodávateľov informačných systémov obchodníkov (deklarantov) a úradníkov (OVM) boli aktualizované.

Obchodníci \ Podklady pre dodávateľov colných systémov

Úradníci \ Podklady pre dodávateľov colných systémov

 
6. augusta 2015

Boli aktualizované balíky CEP.EKR.Klient a CEP.EKR.Interface - verzia 1.7 (dokumentácia pre dodávateľov IS pre deklarantov - linka na stránku).

 
17. júla 2015

Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Podrobné informácie o elektronických schránkach sú na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ [nové okno]).

Vo fáze prechodu elektronickej komunikácie v colnom konaní na portal CEP vyjde finančná správa v ústrety subjektom komunikujúcim s IS CEP a poskytne prechodné obdobie na aktiváciu elektronických schránok na doručovanie na UPVS do 27.7.2015.

T.z. komunikácia prostredníctvom IS CEP bude možná od 20.7.2015 do 27.7.2015 aj bez aktivovanej elektronickej schránky na doručovanie na UPVS.

 
16. júla 2015

Od 20.7.2015 00:00 hod. budú vypublikované agendy

Agenda 46 - Vstup tovaru na colné územie
Agenda 53 - Tranzit spoločenstva
Agenda 64 - Vývoz

 
16. júla 2015

V časti FAQ (najčastejšie otázky a odpovede) bola pridaná časť s Riešeniami známych problémov.

 
21. apríla 2015

Balíky na stiahnutie pre dodávateľov informačných systémov obchodníkov (deklarantov) a úradníkov (OVM) boli aktualizované.

Obchodníci \ Podklady pre dodávateľov colných systémov

Úradníci \ Podklady pre dodávateľov colných systémov

 
24. marca 2015

24.3.2015 boli vypulikované agendy

ÚKSÚP Ag14-Pesticídy
ŠVPS Ag109-Neživočíšne potraviny 
ŠVPS Ag12-Zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu 
 
9. marca 2015

2.3.2015 boli vypublikované agendy:

Ag01-Vojenský materiál
Ag03-Tovar a technológie dvojakého použitia
Ag08-Zbrane, strelivo alebo výbušniny
Ag10-Systém licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky
Ag16-Hnojivá, substráty a pôdne pomocné látky
Ag20-Veterinárne lieky a veterinárne zdravotnícke pomôcky
Ag19-CITES 
Ag25-Omamné a psychotropné látky 
Ag27-Lieky 
 
9. marca 2015

9.3.2015 boli vypublikované agendy

Ag11-Vývozné náhrady
Ag13-Rastlinný tovar
Ag15-Krmivo
Ag17-Ekologické poľnohospodárstvo
Ag44-Osivá a množiteľský materiál
Ag100-Vydávanie ATA karnetov 
 
21. januára 2015

Podklady pre dodávateľov informačných systémov obchodníkov boli publikované formou balíka zip na stránke podkladov.