Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

V prípade, ak máte viac účtov s identifikáciou pomocou certifikátu, zadajte meno účtu, s ktorým chcete pracovať.
Ak máte len jeden účet, pole nemusíte vypĺňať.