2

Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT

Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT

Tovarová položka č. 1 z 1

Základ DPH

Hodnoty tovaru

Typ hodnoty tovaru Suma Mena
Neboli zadané žiadne hodnoty tovaru.

Množstvá tovaru

Množstvo Merná jednotka
Nenašli sa žiadne množstvá tovaru.

Doplnkové kódy

Doplnkový kód
Nenašli sa žiadne doplnkové kódy.
 

Certifikáty

Certifikát
Neboli zadané žiadne certifikáty.
 

TradeVectorList The service implementation object was not initialized or is not available.