Preskočiť na hlavný obsah

Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.1.2021 (sobota) od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie prechodu spracovania správ v oblasti elektronického colného konania na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

V čase odstávky IS CEP nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit a predbežných colných vyhlásení, teda nebudú dostupné elektronické služby finančnej správy v oblasti colnej, pri ktorých prebieha elektronická komunikácie cez IS CEP.

Dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – Elektronická poštová preprava“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie o zmenách:

Prechodom agend v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS bude možné iniciálne podania, teda nové obchodné prípady prijímať len cez nový kanál EKR eIDAS.

Jedná sa o tieto agendy:

  • Predbežné colné vyhlásenia podávané pred vstupom tovaru na colné územie (správy SK3XX)
  • Tranzit Únie (správy SK0XX)
  • Vývoz (správy SK5XX) vrátane podávania el. príloh (SK512)
  • Predbežné colné vyhlásenie podávané pred výstupom tovaru z colného územia (správy SK6XX)
  • Dovoz (správy SK4XX) vrátane podávania el. príloh (SK412)
  • Zabezpečenie colného dlhu (správy SK6XX)

31.1.2021 od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedených elektronických služieb finančnej správy v oblasti elektronického colného konania mali vo svojom APV nainštalovanú verziu pre komunikáciu na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

V prechodnom období bude plne podporovaný aj existujúci kanál EKR a to výhradne iba v prípade dobiehania rozpracovaných obchodných prípadov, kedy bola začatá elektronická komunikácia cez pôvodný kanál EKR, teda pred spustením kanála EKR eIDAS.

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 31.1.2021 v čase od 00.00 hod.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(26. 01. 2021)

Archív noviniek