Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.1.2021 (sobota) od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie prechodu spracovania správ v oblasti elektronického colného konania na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

V čase odstávky IS CEP nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit a predbežných colných vyhlásení, teda nebudú dostupné elektronické služby finančnej správy v oblasti colnej, pri ktorých prebieha elektronická komunikácie cez IS CEP.

Dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – Elektronická poštová preprava“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie o zmenách:

Prechodom agend v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS bude možné iniciálne podania, teda nové obchodné prípady prijímať len cez nový kanál EKR eIDAS.

Jedná sa o tieto agendy:

  • Predbežné colné vyhlásenia podávané pred vstupom tovaru na colné územie (správy SK3XX)
  • Tranzit Únie (správy SK0XX)
  • Vývoz (správy SK5XX) vrátane podávania el. príloh (SK512)
  • Predbežné colné vyhlásenie podávané pred výstupom tovaru z colného územia (správy SK6XX)
  • Dovoz (správy SK4XX) vrátane podávania el. príloh (SK412)
  • Zabezpečenie colného dlhu (správy SK6XX)

31.1.2021 od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedených elektronických služieb finančnej správy v oblasti elektronického colného konania mali vo svojom APV nainštalovanú verziu pre komunikáciu na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

V prechodnom období bude plne podporovaný aj existujúci kanál EKR a to výhradne iba v prípade dobiehania rozpracovaných obchodných prípadov, kedy bola začatá elektronická komunikácia cez pôvodný kanál EKR, teda pred spustením kanála EKR eIDAS.

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 31.1.2021 v čase od 00.00 hod.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(26. 01. 2021)

Archív noviniek