Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Novinky a tlačové správy

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS – 29.8.2020   (28. 08. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 29.8.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 23:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (30.5.2020)   (28. 05. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 30.5.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 21.3.2020.   (19. 03. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 21.3.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém), TIS (Tranzitný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Plánovaná odstávka portálu CEP – 18.2.2020   (18. 02. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 18.2.2020 (utorok) bude v čase od 21:00 hod. do 23:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka portálu CEP, z dôvodu realizácie technologickej údržby na prevádzkových zariadeniach.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a CEP – 14.2.2020 a 16.2.2020   (12. 02. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy budú vykonané plánované odstávky  produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS – 5.2.2020   (04. 02. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 5.2.2020 (streda) bude v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP – 18.1.2020   (16. 01. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 18.1.2020 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy.

Plánovaná údržba Portálu CEP – 13.12.2019   (13. 12. 2019)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.12.2019 v čase od 18:00 hod. do 23:59 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu CEP. V uvedenom čase bude prezentačná vrstva portálu CEP nedostupná.

Nový dizajn portálu pre colnú oblasť   (08. 12. 2019)

BRATISLAVA, 08.12.2019: Využívanie elektronických služieb finančnej správy bude opäť jednoduchšie. Finančná správa po minuloročnom redizajne portálu finančnej správy nasadila nový dizajn aj portálu pre colnú oblasť. Prostredníctvom neho subjekty zapojené v medzinárodnom obchode a preprave podávajú a vybavujú colné vyhlásenia ako súčasť splnenia colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Ide o tzv. centrálny elektronický priečinok (CEP).

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.12.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v dovoze (ICS) - od 8.12.2019   (07. 12. 2019)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 7.12.2019 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (30.11.2019)   (02. 12. 2019)

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (30.11.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v režime Tranzit - od 1.12.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.11.2019 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS Tranzit (Tranzitný systém/NCTS) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Informácia o prebiehajúcej konfigurácii portálu CEP   (23. 05. 2019)

Dňa 23.5.2019 bola v Arnii nakonfigurovaná webová stránka pre CEP. Stránky boli vypublikované a prebieha overenie konfigurácií a správnosti preneseného

Zmena komunikačných schém od 30.9.2018   (17. 09. 2018)

Bratislava 17.9.2018: : Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene komunikačných schém od 30.9.2018 (od 00:00 hod.) u vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu a dotýka sa to nasledujúcich služieb:

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu   (15. 11. 2017)

Bratislava - 15.11.2017: Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 3.12.2017

Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR v oblasti colnej - o zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Implementácia zmien   (01. 07. 2017)

Bratislava - 1.7.2017: Oznamujeme obchodnej verejnosti, že k 01.07.2017 sú implementované nasledovné zmeny

Zmena podmienok pre colné konanie   (13. 04. 2017)

BRATISLAVA – 13.4.2017: Objednávate si kuriérom zásielky z Ameriky či Ázie? Od mája colné papiere vybavíte už len elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Inak to za kupujúceho môže vybaviť aj prepravca. Od mája sa menia podmienky pre colné konanie v dovoze pre firmy aj pre občanov. Ak si občan objedná tovar pre vlastnú potrebu:

Zavedenie elektronického colného konania v dovoze - systém eDovoz   (19. 01. 2017)

BRATISLAVA, 19. 1. 2017: Finančná správa Slovenskej republiky zavádza povinnosť predkladania elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v štandardnom postupe začala dňa 11. júla 2016 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre obchodníkov, v rámci ktorého majú možnosť prispôsobiť svoje deklaračné systémy.

Aktualizácia balíčkov na stiahnutie   (06. 08. 2015)

Bratislava - 6.8.2015:  Boli aktualizované balíky CEP.EKR.Klient a CEP.EKR.Interface - verzia 1.7 (dokumentácia pre dodávateľov IS pre deklarantov - linka na stránku).

Elektronické schránky pri komunikácii s IS CEP   (17. 07. 2015)

Bratislava - 17.7.2015:  Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Podrobné informácie o elektronických schránkach sú na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ [nové okno]).

Od 20.7.2015 00:00 hod. budú vypublikované ďalšie agendy   (16. 07. 2015)

Bratislava - 16.7.2015 Od 20.7.2015 00:00 hod. budú vypublikované ďalšie agendy