Preskočiť na hlavný obsah

Novinky a tlačové správy

Plánovaná údržba Portálu FS – 09.12.2021   (08. 12. 2021)

Oznamujeme verejnosti, že 09.12.2021 od 18:00 hod. do 10.12.2021 do 01:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane. Zároveň nebude pre colnú oblasť dostupná portálová časť IS CEP. Pre obchodnú verejnosť bude dostupná podateľňa IS CEP, teda možnosť podávania elektronických CV prostredníctvom CEP_Interface a deklarantských APV.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 04.12.2021   (29. 11. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 4.12.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka IS CEP - 23.10.2021   (19. 10. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 23.10.2021 bude v čase od 22.00 hod. do 24.10.2021 v čase do 04.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), z dôvodu realizácie aktualizácii na systémovom prostredí technologických zariadení informačného systému.

Plánovaná odstávka IS CEP a portálu eCommerce – 2.10.2021   (30. 09. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 2.10.2021 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie servisného zásahu v rámci optimalizácie IS v produkčnej prevádzke.

Odporúčania z dôvodu zmeny podpisovej politiky NBÚ od 2.10.2021   (29. 09. 2021)

Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 2.10.2021

 Informácia pre používateľov elektronických služieb Finančnej správy SR - o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis.

Oznamujeme používateľom elektronických služieb FS, že že dňa 2.10.2021 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR  ( NBÚ SR) v roku 2016.  Na základe tejto skutočnosti,  po uvedenom dátume nebude možné používať  túto podpisovú politiku  pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s finančnou správou SR .

Plánovaná odstávka IS CEP a portálu eCommerce - 18.9.2021   (16. 09. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 18.9.2021 (sobota) bude v čase od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie servisného zásahu v rámci optimalizácie IS v produkčnej prevádzke.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 08.09.2021-09.09.2021   (08. 09. 2021)

Oznamujeme verejnosti, že od 08.09.2021 od 22:00 hod. do 09.09.2021 do 04:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu CEP a Portálu eCommerce nebudú môcť dočasne registrovať na tieto portály a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty. Prihlásenie pomocou ID a hesla alebo KEP a podpisovanie dokumentov KEP bude funkčné.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (1.8.2021)   (27. 07. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 1.8.2021 (nedeľa) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém), portál eCommerce (elektronické komunikačné rozhranie v rámci služby pre zásielky s nízkou hodnotou) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 30.06.2021   (29. 06. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.6.2021 (streda) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (26.6.2021)   (22. 06. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 26.6.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka IS CEP – 12.6.2021   (09. 06. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 12.6.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu nasadenia novej funkcionality IS CEP do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (1.5.2021)   (27. 04. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 1.5.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do prevádzky.

Plánovaná odstávka IS CEP – 27.3.2021   (26. 03. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 27.3.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 22:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu nasadenia optimalizácie systémového prostredia podateľne IS CEP do produkčnej prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 13.3.2021   (09. 03. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 13.3.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021   (26. 01. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.1.2021 (sobota) od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie prechodu spracovania správ v oblasti elektronického colného konania na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021   (26. 01. 2021)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.1.2021 (sobota) od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie prechodu spracovania správ v oblasti elektronického colného konania na podateľnu IS CEP cez nový EKR kanál v režime eIDAS.

Plánovaná odstávka IS CEP – 12.12.2020   (11. 12. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 12.12.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie aktualizácii a optimalizácie na systémovom prostredí informačného systému.

Plánovaná odstávka IS CEP – 28.11.2020   (26. 11. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 28.11.2020 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu realizácie aktualizácii a optimalizácie na systémovom prostredí informačného systému.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.11.2020)   (05. 11. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 7.11.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod.vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do prevádzky.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS – 29.8.2020   (28. 08. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 29.8.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 23:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.