Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.12.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v dovoze (ICS) - od 8.12.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 7.12.2019 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť v režime tranzit :

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch -
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie o zmenách:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 8.12.2019 (od 00:00 hod.) pre všetky typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

  -  elektronická komunikácia k systému pre kontrolu dovozu - fáza 1- ICS (Import Control System) – čo zahŕňa spracovanie podaní predbežných colných vyhlásení v dovoze a elektronickú komunikáciu pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli Finančnej správy. Pre viac informácií v tejto oblasti kliknite na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie .

K termínu 8.12.2019 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedenej elektronickej služby finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy pre dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie.

Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém).

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 8.12.2019 v čase od 00.00 hod.

Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém (aktuálne ešte platnou pre uvedenú službu) pred termínom začatia odstávky, t.j. 7.12.2019 v čase do 20:30 hod. , aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(07. 12. 2019)

Archív noviniek