Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.12.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v dovoze (ICS) - od 8.12.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 7.12.2019 (sobota) bude v čase od 21:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť v režime tranzit :

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch -
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

Dôležité upozornenie o zmenách:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 8.12.2019 (od 00:00 hod.) pre všetky typy správ podľa aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu , ktorá sa dotýka služby:

  -  elektronická komunikácia k systému pre kontrolu dovozu - fáza 1- ICS (Import Control System) – čo zahŕňa spracovanie podaní predbežných colných vyhlásení v dovoze a elektronickú komunikáciu pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli Finančnej správy. Pre viac informácií v tejto oblasti kliknite na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie .

K termínu 8.12.2019 v čase od 00.00 hod. bude potrebné, aby všetci používatelia uvedenej elektronickej služby finančnej správy mali vo svojom APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované nové schémy pre dotknuté typy správ v rámci elektronickej komunikácie.

Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou komunikačných správ (xsd schém).

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí finančnej správy, t.j. 8.12.2019 v čase od 00.00 hod.

Zároveň odporúčame ukončiť zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém (aktuálne ešte platnou pre uvedenú službu) pred termínom začatia odstávky, t.j. 7.12.2019 v čase do 20:30 hod. , aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(07. 12. 2019)

Archív noviniek