Preskočiť na hlavný obsah

Úvod

Centrálny elektronický priečinok - IS CEP je informačný systém zameraný na efektívne zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy. IS CEP umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Systém bol vytváraný v súlade s požiadavkami Európskej únie pod záštitou Ministerstva financií a financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Hlavným cieľom IS CEP je vytvoriť elektronický centralizovaný bod pre zjednodušenie administratívnych procesov medzi obchodnou komunitou a orgánmi štátnej správy. IS CEP poskytuje informačnú základňu pre zrealizovanie zahraničného obchodu. Základnou súčasťou IS CEP je elektronický proces podania colného vyhlásenia so všetkými prílohami a jeho následným spracovaním štátnym orgánom spolu s vystavením platobných výmerov a príslušných licencií potrebných k zrealizovaniu zahraničného obchodu.

Na základe požiadaviek Európskej únie a súvisiacich právnych predpisov EÚ by mali takýto spôsob fungovania colnej správy zaviesť všetky členské štáty EÚ najneskôr do roku 2013, čo prinesie značné úspory času a financií pre všetkých účastníkov colných konaní.

Prejdite prosím na kapitolu Pravidlá práce s portálom IS CEP.

Viac informácii o projekte CEP nájdete v kapitole O projekte CEP alebo na webovej stránke http://www.cep.financnasprava.sk/.