Preskočiť na hlavný obsah

Orgány verejnej moci

Úradníci, zodpovední za agendy súvisiace s povoleniami, licenciami a ďalšími procesmi súvisiacimi so zahranično-obchodnou transakciou, môžu prostredníctvom systému CEP vybaviť kompletnú komunikáciu s obchodníkom.

Zoznam zapracovaných procesov (podľa § 2 ods. 2 zák. č. 214/2014 Z. z.) je publikovaný v časti Agendy CEP.

Stručné predstavenie fáz a funkcií informačného systému CEP je v častiach Fázy ZOT a Vzorový príklad podania.

Podklady potrebné na realizáciu integrácie vášho informačného systému s IS CEP a využívanie dostupných elektronických služieb priamo vo vašom informačnom systéme sú publikované v časti Podklady pre dodávateľov vašich systémov.

Spôsob použitia funkčnosti dostupnej v autorizovanej zóne je v časti Príručky a návody.

A nakoniec, prihlásenie sa priamo do autorizovanej zóny nájdete vpravo hore pod odkazom Prihlásenie.

V prípade výskytu problému s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality použite riešenie v časti FAQ [nové okno].