Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Obchodníci

Systém CEP umožňuje verejnosti podávať žiadosti o licencie a povolenia, ako aj colné vyhlásenia s prílohami na jednom mieste elektronickou formou. Výsledkom je zníženie časových strát a administratívnej záťaže.

Zoznam zapracovaných procesov (podľa § 2 ods. 2 zák. č. 214/2014 Z. z.) je publikovaný v časti Agendy CEP.

Stručné predstavenie fáz a funkcií informačného systému CEP je v častiach Fázy ZOT a Vzorový príklad podania.

Podklady potrebné na realizáciu integrácie vášho informačného systému s IS CEP a využívanie dostupných elektronických služieb priamo vo vašom informačnom systéme sú publikované v časti Podklady pre dodávateľov vašich colných systémov.

Spôsob použitia funkčnosti dostupnej v autorizovanej zóne je v časti Príručky a návody.

A nakoniec, prihlásenie sa priamo do autorizovanej zóny nájdete vľavo pod odkazom Prihlásenie.

V prípade výskytu problému s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality použite riešenie v časti FAQ.