Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Technické požiadavky

Používateľské rozhranie CEP (Portál, Infodesk a WorkDesky obchodníkov aj úradníkov) je navrhnuté ako webová aplikácia kompatibilná s najrozšírenejšími prehliadačmi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) a tak, aby si samotná aplikácia nevyžadovala inštaláciu dodatočných aplikácií na klientskom PC (okrem nástrojov na vytváranie KEP).

Využívanie elektronických služieb CEP je podmienené aktiváciou elektronickej schránky (zákon č. 305/2013 Z. z.) či už na strane orgánu verejnej moci (na doručenie podaní) alebo na strane obchodíkov/občanov (na doručenie elektronických úradných dokumentov). Informácie a návody súvisiace s elektronickými schránkami sú uvedené na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno].

Na prístup do autorizovanej zóny CEP (Workdesk obchodníka, Workdesk úradníka) je nutný používateľský účet. Bližšie informácie o registrácií sú uvedené na samostatnej stránke. Ďalšie podmienky elektronickej komunikácie s finančnou správou sú uvedené na portáli finančnej správy [nové okno].

Zriadenie účtov pre prístup do autorizovanej zóny orgánu verejnej moci zabezpečuje prevádzkovateľ na základe komunikácie kontaktných osôb.

Podmienkou elektronickej komunikácie v prostredí CEP je využitie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na strane úradníka ide o použitie kvalifikovaného mandátneho certifikátu. Bližšie informácie o vytváraní KEP sú uvedené na samostatnej stránke.

Vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (podpisovanie) bolo otestované v prehliadačoch Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 54.0, Microsoft Edge a Google Chrome 59.0.3071.110. Podporovaná je ako platforma .Net, tak aj platforma Java.