Preskočiť na hlavný obsah

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom

Táto časť príručky popisuje spôsob podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom v aplikácii CEP.

Pre potreby podpisovania musí mať používateľ správne nainštalovaný klient D.Signer/XAdES, ktorého inštalácia je popísaná v kapitole 2.3.

Postup

  1. Používateľ si vyberie dokument, ktorý si želá podpísať.

Obrázok: Výber dokumentu

  1. Používateľ stlačí tlačidlo „Podpísať skupinu dokumentov“.
  1. Systém spustí inicializáciu podpisovača D.Signer/XAdES, ktorá môže trvať niekoľko minút, preto treba byť trpezlivý.
  2. Zobrazí sa okno podpisovača.

Obrázok: Okno podpisovača

  1. Používateľ si môže dať v okne podpisovača zobraziť „XML dáta“ alebo „Verifikačné dáta“.

Obrázok: Zobrazenie XML dát

Obrázok: Zobrazenie verifikačných dát

  1. Používateľ podpíše dokument/y stlačením tlačidla „Podpísať“.
  2. Systém ponúkne používateľovi zoznam certifikátov, ktorými môže dokument podpísať.

Obrázok: Výber certifikátu

 

  1. Používateľ si zo zoznamu vyberie konkrétny certifikát a dokumenty podpíše.