Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom

Táto časť príručky popisuje spôsob podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom v aplikácii CEP.

Pre potreby podpisovania musí mať používateľ správne nainštalovaný klient D.Signer/XAdES, ktorého inštalácia je popísaná v kapitole 2.3.

Postup

  1. Používateľ si vyberie dokument, ktorý si želá podpísať.

Obrázok: Výber dokumentu

  1. Používateľ stlačí tlačidlo „Podpísať skupinu dokumentov“.
  1. Systém spustí inicializáciu podpisovača D.Signer/XAdES, ktorá môže trvať niekoľko minút, preto treba byť trpezlivý.
  2. Zobrazí sa okno podpisovača.

Obrázok: Okno podpisovača

  1. Používateľ si môže dať v okne podpisovača zobraziť „XML dáta“ alebo „Verifikačné dáta“.

Obrázok: Zobrazenie XML dát

Obrázok: Zobrazenie verifikačných dát

  1. Používateľ podpíše dokument/y stlačením tlačidla „Podpísať“.
  2. Systém ponúkne používateľovi zoznam certifikátov, ktorými môže dokument podpísať.

Obrázok: Výber certifikátu

 

  1. Používateľ si zo zoznamu vyberie konkrétny certifikát a dokumenty podpíše.