Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolné a chybové hlášky

Zobrazovanie hlášok

Hlášky informujúce používateľa o nedostatkoch na obrazovke sa budú zobrazovať za poľom obrazovky, ktorého sa týka výhrada. Zobrazí sa výkričník a popis nedostatku v červenom obdĺžniku.

Obrázok: Zobrazenie hlášky

Nevyplnené povinné pole

  • Zobrazí sa hláška: "Povinná položka, prosíme, vyplňte ju"  alebo „Vyplnenie tohto poľa je povinné“.

Chybne zadané pole

  • Zobrazí sa hláška podľa názvu poľa, napr. „Nesprávny formát sumy“.
  • Dátumové polia: "Nesprávne zadaný dátum."

Systémové chybové hlásenia

  • Zobrazí sa hláška: "Nastala neočakávaná chyba systému, skúste zopakovať poslednú akciu a v prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte administrátora systému."

Výmaz záznamu/objektu

  • Zobrazí sa hláška: "Výmaz je nenávratná akcia. Potvrďte, iba ak si želáte vymazať daný objekt?".

Vykonanie operácie

  • Po vykonaní príslušnej operácie je používateľ informovaný hlásením v modrom rámčeku:

Obrázok: Vykonanie operácie

Hlášky špecifické pre konkrétne činnosti alebo volané rozhrania sú špecifikované na konkrétnych obrazovkách.