Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Práca s obrazovkami

Na jednotlivé obrazovky v portáli CEP sa vie používateľ dostať kliknutím na príslušný odkaz na úvodnej obrazovke. Medzi jednotlivými obrazovkami sa vie preklikávať aj pomocou Menu zobrazeného na ľavej strane obrazovky.

Obrázok:Ľavé menu

Nad aktuálne vyobrazenou obrazovkou sa zobrazuje jej názov a cesta k nej:

Obrázok : Zobrazenie cesty