Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Práca so zoznamom

V zoznamoch v aplikácii CEP sa štandardne zobrazí 20 výsledkov vyhľadávania na jednej stránke.

Obrázok: Ukážka zoznamu

Ak je výsledkov viac, je možné sa medzi jednotlivými stranami zoznamu preklikať pomocou tlačidiel.

Pomocou tlačidiel Tlačidlo: ľavá šípka a Tlačidlo: pravá šípka je možné posúvať sa v zozname o jednu stranu.

Pomocou tlačidiel Tlačidlo: ľavá dvojšipka a Tlačidlo: pravá dvojšipka  je možné posúvať sa na začiatok/koniec zoznamu.

Záznam je možné v zozname otvoriť pomocou symbolu Tlačidlo: Lupa.