Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Správanie položiek obrazoviek a tabuliek

Polia

  • Názov stĺpca v zozname je zobrazený vo farebne odlíšenom poli oproti záznamom.
  • Po podržaní kurzoru myši nad poľom sa zobrazí nápoveda ku danému poľu.

Zarovnanie

  • Dátum/ Dátum a čas - zarovnanie naľavo
  • Textové polia - zarovnanie naľavo
  • Číselné polia - zarovnané naľavo

Číselné polia

  • Oddeľovač desatinnej časti bude "desatinná čiarka" (',').
  • Tisíce, státisíce atď. bude systém automaticky formátovať oddelením medzerou.