Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Ciele projektu CEP

Cieľom projektu je vytvoriť informačný systém CEP na uskutočnenie elektronizácie služieb v medzinárodnom obchode a jeho integrácia v rámci relevantných informačných systémov pri výmene informácií. Tento všeobecný zámer je realizovaný sústavou špecifických cieľov projektu elektronizovať a automatizovať procesy medzinárodného obchodu, vytvoriť plne integrované informačné prostredie na podporu medzinárodného obchodu v kontexte národných a medzinárodných iniciatív a pre širokú verejnosť zabezpečiť poskytovanie informácií relevantných pre medzinárodný obchod.

Obrázok: Ciele projektu