Preskočiť na hlavný obsah

Komu je projekt určený?

Cieľovou skupinou projektu sú všetky subjekty zapojené do medzinárodného obchodu, ktoré pre zjednodušenie rozčleňujeme na 2 základné skupiny:

  1. Podnikatelia/občania, ale predovšetkým:
  1. Obchodníci v medzinárodnom obchode (dovozcovia, vývozcovia)
  2. Prepravcovia
  3. Špeditéri
  4. Občania realizujúci export a import
  5. Stavovské organizácie

  1. Subjekty verejnej správy, ale predovšetkým:
  1. Ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného obchodu
  2. Subjekty zapojené do procesov vybraných agend medzinárodného obchodu

Viac informácií o pokrytých agendách