Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Komu je projekt určený?

Cieľovou skupinou projektu sú všetky subjekty zapojené do medzinárodného obchodu, ktoré pre zjednodušenie rozčleňujeme na 2 základné skupiny:

  1. Podnikatelia/občania, ale predovšetkým:
  1. Obchodníci v medzinárodnom obchode (dovozcovia, vývozcovia)
  2. Prepravcovia
  3. Špeditéri
  4. Občania realizujúci export a import
  5. Stavovské organizácie

  1. Subjekty verejnej správy, ale predovšetkým:
  1. Ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného obchodu
  2. Subjekty zapojené do procesov vybraných agend medzinárodného obchodu

Viac informácií o pokrytých agendách