Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Použité skratky v príručke

V dokumente sú použité skratky v nasledujúcom význame:

Skratka Význam
IS Informačný systém
CEP Centrálny elektronický priečinok
OPIS Operačný program Informatizácia spoločnosti
Európska únia
XML eXtensible Markup Language (Rozšíriteľný značkovací jazyk
PDF Portable Document Format (formát súboru)
ZEP Zaručený elektronický podpis
MFSR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
WDO Workdesk obchodníka
WDU Workdesk úradníka
ZOT Zahranično – obchodná transakcia