Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Prínosy projektu

Pre podnikateľov/občanov:

  1. Elektronizácia podaní v zahraničnom obchode - zníženie nákladov
  2. Zníženie časových strát a administratívnej záťaže
  3. Poskytovanie rýchlych, presných a relevantných informácií
  4. Vyššia transparentnosť podaní

Pre verejnú správu/úradníkov

  1. Slovensko sa zaradí meddzi najvyspelejšie krajiny EÚ, ktoré koncept Single Window považujú za jednu zo svojich strategických priorít
  2. Dosiahnutie vyššej efektívnosti verejnej správyautomatizáciou podaní a zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektami verejnej správy
  3. Lepšie riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej transparentnosti
  4. Zlepšenie vnímania štátu na strane verejnosti

Viac informácií o pokrytých agendách