Preskočiť na hlavný obsah

Prínosy projektu

Pre podnikateľov/občanov:

  1. Elektronizácia podaní v zahraničnom obchode - zníženie nákladov
  2. Zníženie časových strát a administratívnej záťaže
  3. Poskytovanie rýchlych, presných a relevantných informácií
  4. Vyššia transparentnosť podaní

Pre verejnú správu/úradníkov

  1. Slovensko sa zaradí meddzi najvyspelejšie krajiny EÚ, ktoré koncept Single Window považujú za jednu zo svojich strategických priorít
  2. Dosiahnutie vyššej efektívnosti verejnej správyautomatizáciou podaní a zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektami verejnej správy
  3. Lepšie riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej transparentnosti
  4. Zlepšenie vnímania štátu na strane verejnosti

Viac informácií o pokrytých agendách