Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Riešenie známych problémov

Problém s certifikátom webovej lokality


V prípade problému s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality pri prístupe do autorizovanej zóny IS CEP (príznaky na obrázku) je potrebné aplikovať postup uvedený v dokumente Príloha 2a SSL Windows 7 [.pdf, 600 kB; nové okno] resp. Príloha 2b SSL Windows 8 a 8.1 [.pdf, 649 kB; nové okno] (podľa operačného systému nainštalovaného na počítači).

Obrázok s chybou certifikátu v IS CEP