Preskočiť na hlavný obsah

Podanie colného vyhlásenia pri dovoze

Služba umožňuje elektronicky realizovať podanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru. Podanie prebieha vo vytvorení colného vyhlásenia a následnom podaní colného vyhlásenia. V rámci služby je umožnené realizovať zmenu colného vyhlásenia, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. Výstupom služby je vydanie rozhodnutia v colnom konaní.

Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je registrácia v CEP.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba postupovať podľa informácií k registrácii.

V prípade, že už ste zaregistrovaný a prečítali ste si informácie týkajúce sa zjednodušenia vypĺňania colného vyhlásenia uvedené nižšie na tejto stránke, pokračujte podaním colného vyhlásenia pri dovoze tovaru.

Informačné materiály

Podrobnosti k podaniu a vyplneniu dovozného colného vyhlásenia v závislosti od rôznych druhov dopravy (poštová preprava a expresná doprava) nájdete v informačných materiáloch:

  • 13/CLO/2021/IM [.pdf; 2 MB; nové okno] – Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na tovar dovážaný poštovou prepravou od 01.07.2021
  • 14/CLO/2021/IM [.pdf; 2 MB; nové okno] – Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na tovar dovážaný expresným (kuriérnym) dopravcom od 01.07.2021

Pri prihlasovaní zvoľte Kvalifikovaný elektronický podpis a použite certifikát, v ktorom identifikátor osoby zodpovedá hodnote z vášho registračného formulára. Tento certifikát používajte aj pri podpisovaní podaní vytváraných v CEP.

V prípade, že už ste zaregistrovaný a chcete podať iný formulár pri dovoze tovaru, pokračujte vo workdesku obchodníka.

Ďalšie informácie a návody sú zverejnené na portáli finančnej správy [nové okno].