Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Prehľad formulárov a procesov implementovaných v IS CEP

Existuje množina agend, v rámci ktorých orgány verejnej moci vykonávajú svoje kompetencie v súvislosti so zahranično-obchodnou transakciou. Tieto agendy obsahujú procesy, ktoré prebiehajú v rámci jednotlivých fáz zahranično-obchodnej transakcie a v rámci ktorých sa rozvíja interakcia medzi obchodníkmi a kompetentnými orgánmi verejnej moci prostredníctvom elektronických formulárov.

Bližšie informácie o agendách (procesoch a formulároch) implementovaných v IS CEP sú uvedené na nižšie uvedených stránkach určených jednotlivým zapojeným orgánom verejnej moci.