Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 29 Kultúrne dedičstvo

Agenda Kultúrne dedičstvo
Číslo agendy 29
Orgán verejnej moci Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda 29 sa zaoberá vývozom predmetov kultúrneho dedičstva. Zahrnutý je vývoz národných kultúrnych pamiatok (ďalej len kultúrnych pamiatok), predmetov kultúrnej hodnoty, zbierkových predmetov a historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a to do EÚ ako aj mimo EÚ.
Zapracované procesy z agendy
 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky - v EÚ
 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky - mimo EÚ
 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - v EÚ
 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - mimo EÚ
 • Oznámenie o súhlase zriaďovateľa na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Oznámenie o zmene súhlasu zriaďovateľa na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Vydávanie súhlasu na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov - mimo EÚ
 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - v EÚ
 • Vydávanie povolenia na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - mimo EÚ
 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetov kultúrnej hodnoty - v EÚ
 • Vydávanie povolenia na dočasný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty - mimo EÚ
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do krajiny EÚ
 • Oznámenie o návrate vyvezenej národnej kultúrnej pamiatky na územie SR
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty do krajiny EÚ
 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetov kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ
 • Žiadosť o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Žiadosť o vydanie povolenia na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky mimo EÚ
 • Oznámenie o návrate národnej kultúrnej pamiatky (mimo EÚ)
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov mimo EÚ
 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov mimo EÚ
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty mimo EÚ
 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz predmetov kultúrnej hodnoty mimo EÚ
 • Oznámenie o návrate zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov (mimo EÚ)
 • Oznámenie o návrate predmetov kultúrnej hodnoty (mimo EÚ)
Formuláre
 • Žiadosť o povolenie vývozu – tlačivo platné pre vývoz do krajiny EÚ
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov
 • Stanovisko MK SR k trvalému vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov
 • Žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ
 • Povolenie na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ
 • Oznámenie o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ alebo z EÚ
 • Potvrdenie MK SR o prijatí oznámenia o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty zo SR do krajiny EÚ
 • Žiadosť o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Súhlas so zmenou podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu / súboru zbierkových predmetov do krajiny EÚ
 • Rozhodnutie o povolení dočasného vývozu národnej kultúrnej pamiatky do krajiny EÚ
 • Štandardné vývozné povolenie - List 1: žiadosť
 • Štandardné vývozné povolenie - List 2: list držiteľa
 • Štandardné vývozné povolenie - List 3: list na vrátenie
 • Rozhodnutie
 • Rozhodnutie - parametre licencie
 • Oznámenie
 • Žiadosť
 • Vyjadrenie – stanovisko