Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 25 Omamné a psychotropné látky

Agenda Omamné a psychotropné látky
Číslo agendy 25
Orgán verejnej moci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a tiež o zmenu alebo zrušenie daného povolenia, o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky, o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky, o vydanie povolenia na tranzit omamných a psychotropných látok
strong>Zapracované procesy z agendy
 • Vydanie povolenia na zaobchádzanie s OPL
 • Zmena povolenia na zaobchádzanie s OPL
 • Zrušenie povolenia
 • Vydanie vývozného povolenia
 • Vydanie dovozného povolenia
 • Vydanie povolenia na tranzit
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • Žiadosť o zmenu povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • Žiadosť o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
 • Žiadosť o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • Žiadosť o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • Žiadosť o vydanie povolenia na tranzit omamných a psychotropných látok
Formuláre
 • Žiadosť o vydanie vývozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • Žiadosť o vydanie dovozného povolenia pre omamné a psychotropné látky
 • Oznámenie
 • Rozhodnutie
 • Žiadosť
 • Rozhodnutie s parametrami licencie