Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 27 Lieky

Agenda Lieky
Číslo agendy 27
Orgán verejnej moci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o povolenie zaobchádzať s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami, o zmenu v povolení na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami, o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
Zapracované procesy z agendy
 • Vydávanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami
 • Zmeny údajov uvedených v povolení
 • Zrušenie povolenia
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o povolenie zaobchádzať s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • Žiadosť o zmenu v povolení na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • Žiadosť o zrušenie povolenia na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a zdravotníckymi
Formuláre
 • Žiadosť
 • Rozhodnutie s parametrami licencie
 • Oznámenie
 • Výzva
 • Rozhodnutie