Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 19 CITES

Agenda CITES
Číslo agendy 19
Orgán verejnej moci Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda CITES pokrýva vydávanie povolení na dovoz, vývoz a potvrdení na opätovný vývoz
Zapracované procesy z agendy
Vydávanie povolení na dovoz Vydávanie povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
  • Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz – CITES
  • Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz / opätovný vývoz - CITES
Formuláre
  • Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz / dovoz – CITES
  • Oznámenie