Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 100 Vydávanie ATA karnetov

Agenda Vydávanie ATA karnetov
Číslo agendy 100
Orgán verejnej moci Slovenská obchodná a priemyselná komora
Opis agendy
Pre tovary, vyvážané za iným než obchodným účelom (účasť na výstavách, predvádzacie vzorky a pod.) je možné pre zjednodušenie colného konania získať tzv. karnet ATA. Jedná sa o medzinárodne uznávané tlačivo, plne nahrádzajúce národné colné tlačivá krajín, cez ktoré bude tovar prepravovaný. Karnet ATA sa žiada s počtom strán, zodpovedajúcim počtu prekročení hraníc. Zároveň slúži karnet ATA aj ako forma colnej zábezpeky, ktorou ručí SOPK ako účastník ATA dohovorov.
Zapracované procesy z agendy
  • Vydanie karnetu ATA
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
strong>Elektronické podania
  • Žiadosť o vydanie karnetu ATA
Formuláre
  • Žiadosť o vydanie karnetu ATA
  • Potvrdenie o schválení žiadosti o vydanie karnetu ATA a spôsobu zabezpečenia colného dlhu
  • Oznámenie žiadateľa o stornovaní žiadosti o vydanie karnetu
  • Výzva SOPK na doplnenie žiadosti o karnet
  • Výzva na úhradu poplatkov za karnet ATA
  • Vyjadrenie žiadateľa k výzve SOPK na doplnenie žiadosti o vydanie karnetu
  • Oznámenie o zamietnutí žiadosti o vydanie karnetu
  • Potvrdenie SOPK