Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 101 - Vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode

Agenda Vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode
Číslo agendy 101
Orgán verejnej moci Slovenská obchodná a priemyselná komora
Opis agendy
Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode slúži ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a licenčné konanie. Na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán aj výšku colnej sadzby (všeobecná, zmluvná, preferenčná). SOPK je národnou poverenou agentúrou, vydávajúcou tieto doklady.
Zapracované procesy z agendy
 • Vydávanie osvedčenia o nepreferenčnom pôvode
 • Prevzatie záväzkov
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Vyhlásenie žiadateľa o prevzatí záväzkov
strong>Formuláre
 • Žiadosť o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Vyhlásenie žiadateľa o prevzatí záväzkov
 • Formuláre
 • Žiadosť o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Oznámenie o schválení žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Oznámenie o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Oznámenie o spôsobe prevzatia certifikátu o pôvode tovaru
 • Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Vyjadrenie žiadateľa k výzve na doplnenie žiadosti o vydanie certifikátu o pôvode tovaru
 • Vyhlásenie žiadateľa o prevzatí záväzkov