Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 109 Neživočíšne potraviny

Agenda Neživočíšne potraviny
Číslo agendy 109
Orgán verejnej moci Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda sa skladá zo služieb oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu a oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín. Okrem toho poskytuje možnosť registrácie subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín, registrácie subjektu na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu, registrácie výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh, zmeny registračných údajov a registrácie prevádzky produkujúcej klíčky.
Zapracované procesy z agendy
 • Dovoz neživočíšnych potravín
 • Vývoz neživočíšnych potravín
 • Registrácia subjektu
 • Registrácia subjektu (tabak)
 • Registrácia subjektu (malé množstvá)
 • Zmena registračných údajov
 • Registrácia prevádzky produkujúcej klíčky
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu (Jednotný vstupný doklad)
 • Oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín
 • Oznámenie o registrácii subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • Oznámenie o zmene registračných údajov pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu
 • Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh
 • Žiadosť o schválenie prevádzky produkujúcej klíčky
Formuláre
 • Oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu (Jednotný vstupný doklad)
 • Oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín
 • Oznámenie o registrácii subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • Vyjadrenie - stanovisko so smerovaním na ŠVPS
 • Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
 • Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh
 • Potvrdenie o registrácii
 • Žiadosť o schválenie prevádzky produkujúcej klíčky
 • Rozhodnutie
 • Vyjadrenie – stanovisko
 • Žiadosť