Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 12 Produkty živočíšneho pôvodu

Agenda Produkty živočíšneho pôvodu
Číslo agendy 12
Orgán verejnej moci Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu chovu, zmenu registrácie chovu a o vydanie vývozného certifikátu
Zapracované procesy z agendy
 • Registrácia chovu
 • Zrušenie registrácie
 • Zmena podmienok registrácie
 • Vývoz produktov živočíšneho pôvodu
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o registráciu chovu
 • Žiadosť o zrušenie registrácie chovu
 • Žiadosť o zmenu registrácie chovu
 • Žiadosť o vydanie vývozného certifikátu (vývoz zvierat a produktov živočíšneho pôvodu)
Formuláre
 • Žiadosť o registráciu / zmenu registrácie / zrušenie registrácie chovu
 • Žiadosť o vydanie vývozného certifikátu (vývoz produktov živočíšneho pôvodu)
 • Vývozný certifikát (vývoz produktov živočíšneho pôvodu)
 • Rozhodnutie
 • Rozhodnutie s parametrami licencie