Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 20 Veterinárne lieky a veterinárne zdravotnícke pomôcky

Agenda Veterinárne lieky a veterinárne zdravotnícke pomôcky
Číslo agendy 20
Orgán verejnej moci Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Opis agendy
V oblasti povinností zahraničného obchodu sú v danej agende zahrnuté povolenia na veľkodistribúciu liekov, zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov, zrušenie povolenia na veľkodistribúciu liekov, oznámenie zoznamu dovezených veterinárnych liekov, žiadosť o dovoz neregistrovaného lieku, žiadosť o súbežný dovoz lieku.
strong>Zapracované procesy z agendy
 • Povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • Konanie o zmenách povolenia
 • Žiadosť o zrušenie povolenia
 • Oznamovacia povinnosť
 • Dovoz neregistrovaného lieku
 • Súbežný dovoz
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • Žiadosť o zrušenie povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • Oznámenie zoznamu dovezených veterinárnych liekov
 • Žiadosť o dovoz neregistrovaného lieku
 • Žiadosť o súbežný dovoz lieku
Formuláre
 • Žiadosť o povolenie na veľkodistribúciu liekov
 • Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • Rozhodnutie s parametrami licencie
 • Rozhodnutie
 • Žiadosť
 • Oznámenie