Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 14 Prípravky na ochranu rastlín

Agenda Prípravky na ochranu rastlín
Číslo agendy 14
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o povolenie paralelného obchodu prípravku na ochranu rastlín, o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja.
Zapracované procesy z agendy
  • Použitie prípravku na vedecké účely
  • Súbežný dovoz (paralelný obchod)
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
  • Žiadosť o povolenie paralelného obchodu s prípravkom na ochranu rastlín
  • Žiadosť o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
Formuláre
  • Žiadosť o povolenie paralelného obchodu prípravku na ochranu rastlín
  • Žiadosť o povolenie používania prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
  • Oznámenie
  • Rozhodnutie
  • Výzva
  • Rozhodnutie s parametrami licencie