Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 15 Krmivo

Agenda Krmivo
Číslo agendy 15
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o zmenu registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o predĺženie registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín, o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku), o zmenu schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenia / registrovania krmivárskeho podniku), o predĺženie schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív ( schválenia / registrovania krmivárskeho podniku) a podať oznámenie dovozu krmiva.
Zapracované procesy z agendy
 • Oznámenie dovozu
 • Registrácia krmivárskeho podniku
 • Zmena podmienok registrácie
 • Žiadosť o predĺženie registrácie
 • Schválenie krmivárskeho podniku
 • Zmena podmienok registrácie krmivárskeho podniku
 • Žiadosť o predĺženie schválenia krmivárskeho podniku
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Oznámenie dovozu krmiva (Jednotný vstupný doklad)
 • Žiadosť o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • Žiadosť o zmenu registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • Žiadosť o predĺženie registrácie / schválenia vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • Žiadosť o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku)
 • Žiadosť o zmenu schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenia / registrovania krmivárskeho podniku)
 • Žiadosť o predĺženie schválenia / registrácie výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenia / registrovania krmivárskeho podniku)
Formuláre
 • Oznamenie dovozu (JVD pre krmivo)
 • Žiadosť o registráciu / schválenie vývozcu / dovozcu krmív z tretích krajín
 • Žiadosť o schválenie / registráciu výrobcu / sprostredkovateľa krmív (schválenie / registrovanie krmivárskeho podniku
 • Rozhodnutie
 • Žiadosť
 • Rozhodnutie s parametrami licencie