Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru

Služba umožňuje elektronicky realizovať podanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru.

Podanie prebieha vo vytvorení colného vyhlásenia s prílohami a následnom podaní colného vyhlásenia s prílohami. V rámci služby je umožnené realizovať zmenu colného vyhlásenia, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. Výstupom služby je vydanie rozhodnutia v colnom konaní.

Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je registrácia v CEP.

V prípade, že už ste zaregistrovaný a prečítali ste si informácie týkajúce sa zjednodušenia vypĺňania colného vyhlásenia uvedené nižšie na tejto stránke, pokračujte podaním colného vyhlásenia pri tranzite tovaru [nové okno].

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba postupovať podľa informácií k registrácii [nové okno].

Pri prihlasovaní zvoľte Kvalifikovaný elektronický podpis a použite certifikát, v ktorom identifikátor osoby zodpovedá hodnote z vášho registračného formulára. Tento certifikát používajte aj pri podpisovaní podaní vytváraných v CEP.

V prípade, že už ste zaregistrovaný a chcete podať  iné colné vyhlásenie, tak pokračujte vo workdesku obchodníka [nové okno].

Podrobnejšie informácie pre podnikateľa sú zverejnené na portáli finančnej správy [nové okno].