Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií

Služba umožňuje elektronické podanie žiadosti o vydanie požadovanej licencie.

Podanie prebieha vo vytvorení žiadosti na získanie licencie pre realizáciu ZOT. V prípade potreby je k vytváranej žiadosti možné doplniť digitalizované podporné dokumenty. Po vytvorení je možné realizovať podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu ZOT, resp. podanie požiadavky na založenie prípadu ZOT. V prípade potreby služba umožní zmenu licencie pre ZOT, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie. Ak vydavateľ licencie požiada o doplnenie, je možné realizovať elektronické podanie dokumentov do IS CEP cez elektronickú podateľňu. Výstupom služby je vydanie licencie pre realizáciu ZOT.

Služba odošle žiadosť podania príslušnému orgánu verejnej moci do jej elektronickej schránky. Používateľovi služba potvrdí podanie žiadosti o vydanie licencie.

Podmienkou pre podávanie elektronických žiadosti je registrácia v CEP.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba postupovať podľa informácií k registrácii [nové okno].

V prípade, že už ste zaregistrovaný a prečítali ste si informácie týkajúce sa podania žiadosti uvedené nižšie na tejto stránke, pokračujte podaním žiadosti o vydanie licencie pre ZOT [nové okno].