Preskočiť na hlavný obsah

Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách

Služba umožňuje získať štatistické prehľady z údajovej základne informačného systému Centrálny elektronický priečinok o zahraničnoobchodných transakciách.

Výstupom tejto služby sú reporty, ktoré sa generujú na základe zadaných vstupných parametrov. Systém poskytuje reporty vo formáte html, xml, pdf, excel, csv, rtf. Požadovaný formát reportu si používateľ zadáva pri požiadavke na report.

Pre používanie služby nie je dostupné GUI (grafické používateľské rozhranie). Pre používanie služby je potrebná systémová integrácia.

Bližšie informácie o integrácií a používaní služby sú uvedené v dokumente „Integračný manuál IS podnikateľa a ES CEP“, ktorý je dostupný na stránke www.cep.financnasprava.sk v časti Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov [nové okno].