Preskočiť na hlavný obsah

Vzorové podanie a formuláre

V tejto kapitole je predkladaný vzorový príklad podania a komunikácie medzi obchodníkom a úradníkom. Ide o príklad z agendy „Opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovarov“ téma „Podanie žiadosti o prijatie opatrenia“. Daný proces je zdokumentovaný aj na obrázku č.1.

Celý proces sa začína tým, že obchodník vyplní formulár so žiadosťou (v danom príklade ide o „Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu“). Obsah formulára je na strane obchodníka následne zvalidovaný a ak spĺňa všetky potrebné podmienky, je odoslaný úradníkovi. Úradník dostane notifikáciu o prijatí danej žiadosti. Daná žiadosť je úradníkovi sprístupnená prostredníctvom jeho workdesku. Úradník na základe údajov v žiadosti alebo ďalších doplňujúcich informácií rozhodne o danej žiadosti a vyplní formulár rozhodnutia (v danom príklade formulár „Spôsob vybavenie žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu - rozhodnutie“) alebo zamietnutia (v danom príklade formulár „Spôsob vybavenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu - zamietnutie“), ktorý je po zvalidovaní následne odoslaný obchodníkovi. Ten dostane notifikáciu o prijatí rozhodnutia alebo zamietnutia v danej veci. Formulár príslušného rozhodnutia alebo zamietnutia si môže obchodník sprístupniť prostredníctvom workdesku. V niektorých prípadoch podania môže proces pokračovať ďalšou komunikáciou s príslušným úradom podobným spôsobom, aký bol spomenutý v tomto príklade.

Obrázok 1. Príklad priebehu podania a jeho vybavenia úradníkom

Obrázok 1. Príklad priebehu podania a jeho vybavenia úradníkom

V danom príklade sú spomenuté formuláre žiadosti, rozhodnutia a zamietnutia, ktorých pracovné verzie sú zobrazené na nasledovných obrázkoch.

Obrázok 2. Príklad formulára na podanie (žiadosť podnikateľa) 

Obrázok 2. Príklad formulára na podanie (žiadosť podnikateľa)

Obrázok 3. Príklad formulára na rozhodnutie (odpoveď úradníka na žiadosť obchodníka)

Obrázok 3. Príklad formulára na rozhodnutie (odpoveď úradníka na žiadosť obchodníka)

Obrázok 4. Príklad formulára na zamietnutie (odpoveď úradníka na žiadosť obchodníka)

Obrázok 4. Príklad formulára na zamietnutie (odpoveď úradníka na žiadosť obchodníka)