Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Orgány verejnej moci

Úradníci, zodpovední za agendy súvisiace s povoleniami, licenciami a ďalšími procesmi súvisiacimi so zahranično-obchodnou transakciou, môžu prostredníctvom systému CEP vybaviť kompletnú komunikáciu s obchodníkom.

Zoznam zapracovaných procesov (podľa § 2 ods. 2 zák. č. 214/2014 Z. z.) je publikovaný v časti Agendy CEP.

Stručné predstavenie fáz a funkcií informačného systému CEP je v častiach Fázy ZOT a Vzorový príklad podania.

Podklady potrebné na realizáciu integrácie vášho informačného systému s IS CEP a využívanie dostupných elektronických služieb priamo vo vašom informačnom systéme sú publikované v časti Podklady pre dodávateľov vašich systémov.

Spôsob použitia funkčnosti dostupnej v autorizovanej zóne je v časti Príručky a návody.

A nakoniec, prihlásenie sa priamo do autorizovanej zóny nájdete vpravo hore pod odkazom Prihlásenie.

V prípade výskytu problému s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality použite riešenie v časti FAQ [nové okno].