Preskočiť na hlavný obsah

Infodesk

Informačný proces poskytuje informácie o podmienkach, za akých možno realizovať zahranično-obchodnú transakciu. Informačný proces je dostupný pre verejnosť bez potreby registrácie prostredníctvom portálu CEP. Po nadefinovaní parametrov (typický tovar, krajina, typ prepravy, množstvo, predpokladaný dátum realizácie a pod.) vyhodnotí informačný proces tieto parametre a poskytne ucelený pohľad na podmienky, za ktorých je možné zahranično-obchodnú transakciu uskutočniť.

Po vyhodnotení zadaných parametrov poskytne systém CEP informácie, napr.:

  • aké licencie treba nevyhnutne vlastniť, aby sa transakcia mohla realizovať
  • za akých podmienok sa tieto licencie dajú získať (aký orgán vydáva licencie, koľko bude stáť vydanie takejto licencie, aké prílohy sú potrebné, aby licencia bola vydaná a pod.)
  • kalkulácia poplatkov spojených s realizáciou transakcie (DPH, colný dlh a pod.)

Na základe poskytnutých informácií sa podnikateľ/obchodník/občan rozhodne, či je pre neho zaujímavé transakciu aj zrealizovať. Ak áno, CEP umožňuje získať všetky potrebné licencie na jednom mieste.

Modul InfoDesk slúži na vyhľadávanie opatrení na realizáciu zahranično-obchodných transakcií (ZOT) a kalkuláciu príslušných poplatkov spojených s prípadnou realizáciou ZOT.

Pre ľahšiu orientáciu a pre výber možných operácií sa na ľavej strane modulu InfoDesk nachádza hlavné menu.

Hlavné menu:

  • Vyhľadávanie opatrení
  • Kalkulácia poplatkov

Vyhľadávanie opatrení umožňuje zobrazenie zoznamu všeobecne záväzných predpisov, ktoré stanovujú podmienky cezhraničného pohybu tovarov. Rozsah platnosti jednotlivých opatrení je závislý od druhu tovaru a štátu, s ktorým sa realizuje zahranično-obchodná transakcia. Pre vyhľadávanie opatrení je potrebné vybrať krajinu, druh tovaru a dátum predpokladanej realizácie. Zobrazené výsledky vyhľadávania opatrení umožňujú interaktívne zobraziť ďalšie podrobné informácie. Sprístupnia sa kliknutím na príslušnú podsvietené linky napr. nariadení, podmienok, poznámok, kvót, atď.

Kalkulácia poplatkov umožňuje vypočítať informatívnu výšku poplatkov, ktoré budú spojené s požadovaným druhom obchodnej transakcie v závislosti od komodity a príslušnej krajiny. Kalkulácie si vyžaduje zadanie základných deklaračných údajov. Na základe nich systém vypočíta a zobrazí členenie poplatkov.