Preskočiť na hlavný obsah

Vyhľadávanie opatrení

V rámci vyhľadávania opatrení, modul InfoDesk umožňuje používateľovi interaktívne zadávať atribúty zamýšľanej zahranično-obchodnej transakcie (ZOT), na základe ktorých systém vyhľadá a zobrazí príslušné informácie o podmienkach realizácie ZOT.

Atribútom ZOT sú základné informácie o komodite - druh tovaru; krajina, s ktorou sa realizuje obchod; pôvod tovaru; krajina určenia; množstvo tovaru; hodnota tovaru a plánovaný termín uskutočnenia ZOT.

Účelom tejto časti príručky je dať používateľovi návod na používanie funkcionality zadávania vyhľadávacích kritérií na vyhľadanie podmienok realizácie ZOT a následné zobrazenie výsledkov vyhovujúcich zadaným kritériám.

Používateľ sa na obrazovku dostane po kliknutí na odkaz „Vyhľadávanie opatrení“ na titulnej stránke CEP.

Obrázok: Hlavné menu Infodesku

Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre vyhľadanie opatrení z TARICu a licenčných opatrení CEP.

Obrázok: Podmienky pre realizáciu ZOT

Na obrazovke sa zobrazia nasledovné polia:

 • Dátum realizácie ZOT - povinný údaj, dátumové pole vo formáte dd.mm.rrrr, vypĺňa sa priamym zadaním alebo výberom z kalendára
 • Nomenklatúra - povinný údaj, výber nomenklatúry z číselníka - kliknutím na linku „Výber nomenklatúry z číselníka“ sa otvorí číselník v stromovej štruktúre
 • Krajina pôvodu/určenia - vypĺňa sa kliknutím na krajinu výberom z číselníka
 • Typ opatrenia - vypĺňa sa kliknutím na zvolený typ opatrenia („Všetky“ / „Sadzby“ / „Obmedzenia“)
 • Pôvod záznamu - vypĺňa sa kliknutím na zvolený pôvod výberom z číselníka („Všetky“ / „Iba EÚ“ / „Iba SK“)
 • Doplnkový kód - textové pole, vypĺňa sa doplnkový kód tovaru
 • Typ prepravy - obsahuje hodnoty „Export“ a „Import“, vypĺňa sa zaškrtnutím alebo nezaškrtnutím želaného políčka
 • Tlačidlo Vyhľadať - na základe zadaných vyhľadávacích kritérií poskytne zoznam opatrení
 • Tlačidlo Späť - vráti používateľa na predchádzajúcu obrazovku

Systém vyhľadá podmienky realizácie ZOT podľa zadaných kritérií po stlačení tlačidla „Vyhľadať“. Po jeho stlačení nastane kontrola, či boli vyplnené všetky povinné polia a odošle požiadavku na vyhľadanie.

Následne systém vyhľadá všetky podmienky pre realizáciu ZOT podľa zadaných kritérií. Zoznam obsahuje položky s nasledujúcimi stĺpcami:

Riadky zoznamu sú rozčlenené podľa kritérií:

 • Typ prepravy
 • Krajina pôvodu/určenia

Obrázok: Opatrenia pre vybranú nomenklatúru

Po kliknutí na kód kvóty vo výsledku vyhľadávania je umožnené ďalšie vyhľadávanie pre kvóty.