Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 01 Vojenský materiál

Agenda Vojenský materíal
Číslo agendy 1
Orgán verejnej moci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Opis agendy Agenda poskytuje nasledujúce služby: Žiadosť o zapísanie zmeny údajov pre vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, Oznámenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze, Žiadosť o registráciu zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, Žiadosť o zmenu registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, Žiadosť o povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
Zapracované procesy z agendy
 • Zmena údajov na povolení
 • Neuskutočnenie vývozu
 • Hlásenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • Neuskutočnenie vývozu po dovoze (reexport)
 • Registrácia zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • Zmena registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
 • Žiadosť o zapísanie zmeny podmienok pre vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
 • Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
 • Oznámenie o zrušení potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze
 • Žiadosť o registráciu zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • Žiadosť o zmenu registrácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
 • Žiadosť o povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
Formuláre
 • Žiadosť MH
 • Oznámenie MH
 • Vyjadrenie MH
 • Rozhodnutie (všeobecné)
 • Žiadosť (všeobecná)