Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 03 Tovar a technológie dvojakého použitia

Tovar a technológie dvojakého použitia
Číslo agendy 3
Orgán verejnej moci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda poskytuje možnosť podať Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Oznámenie o neuskutočnení vývozu tovaru po dovoze.
Zapracované procesy z agendy
  • Neuskutočnenie vývozu
  • Vydanie duplikátu licencie
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
  • Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
  • Žiadosť o vydanie duplikátu licencie
Formuláre
  • Oznámenie MH
  • Žiadosť MH
  • Rozhodnutie (všeobecné)